امکانات

کادر مربیگری مجرب متشکل از مربیان خوشنام شهرستانی-استانی و کشوری

دارای زمین چمن اختصاصی تمرین و مسابقات با امکانات جانبی

سالن جهت تمرینات فوتسال و ایام زمستان (استیجاری از اداره ورزش)

سرویس ایاب و ذهاب

ارائه وسایل ورزشی به فوتبال آموزان

توپ و لوازم تمرینی به میزان لازم

خوابگاه با ظرفیت 50 نفر وابسته و زیر نظر اداره آموزش و پرورش

وب سایت رسمی به آدرس www.omid-fc.com

 امکانات-مدرسه- فوتبال- امید- مینودشت