اهداف و خط مشی

هدف از تاسیس چنین شرکتی، ایجاد فضایی برای فعالیت اقشار ورزشی از جمله ورزشکاران بوده است .

توسعه فرهنگ همکاری و تعاون و کار آفرینی و اقتصاد ورزشی هدف مهم دیگر از شکل گیری این شرکت

می باشد.برای موفقیت و پویایی ورزش شهرستان مینودشت  و استان باید همه مسوولان با یکدیگر همکاری

کنند تا با واگذاری طرح های متعدد که باعث اشتغال قشر ورزشی و حمایت از آنان

که سرمایه های اصلی ورزش  شهرستان واستان هستند زمینه موفقیت تیم های ورزشی وسلامت

ورزشکاران جویای کاربیشتر فراهم شود.

اهداف-و-خط-مشی-شرکت-تعاونی-خدمات-ورزشی-پدیده-و مدرسه-فوتبال-امید-مینودشت

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید