تعهدنامه

(( تعهد نامه اقامت در خوابگاه دانش آموزی هجرت مینودشت ))
اینجانب فرزند شماره دانش آموزی دانش آموز رشته متولد محل تولد شماره شناسنامه.... صادره :.... ساکن روستای:....که از خوابگاه دانش آموزی استفاده می نمایم با امضا ذیل این تعهد نامه اعلام می دارم که با اطلاع کامل از مفاد ایین نامه و مقررات اسکان در خوابگاه خود را ملزم و متعهد به رعایت آن می دانم و در صورت عدم رعایت با قبول کلیه مسئولیت قانونی تابع تصمیمات متخذه توسط مسئولین و مراجع ذیربط خواهم بود.
1- خوابگاه را به عنوان خانه دوم جهت سکونت و آرامش و بهره مندی از امکانات فرهنگی و رفاهی و فعالیت های فوق برنامه در حد مقدورات می پذیرم.
2- تمامی آداب ، رسوم و سنن و عقاید افراد را در این مکان محترم داشته و خود را ملزم به رفتار مطابق قوانین جاری در محیطهای دانش آموزی و رعایت حدود عرف و شرع مقدس می نمایم.
3- اصل کارت سکونت در خوابگاه را همواره همراه داشته و در صورت درخواست مسئول خوابگاه یا نگهبان ارائه نمایم.
4- وسایل و اثاثیه اتاق را با تعهد کتبی دریافت نموده و درپایان ترم بطور سالم تحویل نمایم. جبران هر گونه خسارت وارده به اتاق و وسایل آن را عهده دار می باشم.
5- تهیه وسایل فردی نظیر پتو ، ملحفه ، وسایل غذا خوری در جهت تامین بهداشت بعهده دانش آموزمی باشد ، برای ورود و خروج وسایل شخصی با خوابگاه هماهنگی نموده و در صورت لزوم مسئول حق بازدید وسایل را خواهد داشت
6- بعد از فراغت از تحصیل ، انصراف یا اخراج از خوابگاه و یا قطع ارتباط آموزشی نظیر مرخصی تحصیلی و تعلیق انضباطی خوابگاه را تخلیه نمایم در صورت عدم همکاری ملزم به پرداخت هزینه مربوطه می باشم
7- حق تعویض خوابگاه یا اتاق و یا واگذاری به دانش آموزی دیگر ( حتی دانش آموزآن خوابگاه ) را نداشته در صورت ضرورت با اخذ مجوز از مسئولین خوابگاه اقدام خواهم نمود
8- حق تعویض قفل اتاق و یا تغییر در تجهیزات نصب شده و یا دخالت در امور تاسیسات را نداشته در تمام موارد فوق حتما از طریق مسئول خوابگاه پیگیری خواهم نمود.
9- حفظ اموال شخصی داخل اتاق بعهده دانش آموز است در صورت بروز سرقت مراتب را کتبا به مسئول خوابگاه گزارش خواهم نمود.
10-دانش آموز حق آوردن شخص ديگري را به عنوان ميهمان نداشته و در صورت آوردن شخص غير مجاز ، ضمن اخراج فرد مورد نظر با دانش آموز خاطي نيز برخورد خواهد شد.
11- ساعات ورود و خروج مجاز خوابگاه را طبق جدول اعلام شده توسط مسئولین خوابگاه رعایت نموده و 3 مورد گزارش عدم رعایت ساعات ورود و خروج خوابگاه و يا غيبت توسط مسئول خوابگاه بمنزله سلب شرایط اسکان اینجانب خواهد بود.
12- در صورتی که در شروع هر نیمسال و يا در طي هر نيمسال بدون عذر موجه ظرف مدت 2 هفته به خوابگاه مراجعه ننمایم و مراتب را به مسئول خوابگاه اعلام نکنم حق سکونت اینجانب لغو و هزینه های مربوطه را پرداخت خواهم نمود.
13- در ايام تعطيلات نوروزي و همچنين تعطيلات تابستاني و تعطیلات رسمی و تاريخ هاي اعلام شده از سوي اداره و مسئولین نسبت به تخليه کامل اتاق اقدام نمايم .
14- ثبت ساعات ورود و خروج دانش آموزان بعد از ساعات مجاز اعلام شده در دفاتر و فرم های مربوطه انجام گردیده و گزارشات آن در پایان روز جهت پیگیری از طریق مسئولین ذیربط و در پایان ماه جهت اطلاع والدین ارسال خواهد شد.
15- در جهت حفظ بهداشت فردی و نظافت اتاق محل سکونت خود و تمامی اماکن عمومی مورد استفاده همکاری نموده و حق طبخ و یا گرم کردن غذا در اتاق خود را ندارم.
16- پوشش مناسب بر مبنای عرف و هنجارهای اجتماعی را رعایت نموده و از ظاهر شدن با سر و وضع نامناسب که مغایر با شئون و آداب اسلامی می باشد نظیر زیر پیراهن و شلوار کوتاه و البسه آرم دارغیر متعارف در محیط و اماکن عمومی جدا خودداری نمایم.
17- ساعات ملاقات فقط در ساعات مجاز تردد خوابگاه ها بوده و مسئولان خوابگاه حق دارند از ملاقات در ساعات غیر ممانعت نمایند.
18- آوردن موبایل ،گردنبند ،چاقوو لوازم غیر متفارف در خوابگاه ممنوع بوده ودر صورت مشاهده تخلف، وسایل مذکور ضبط خواهد شد.
تعهد نامه والدین
اینجانب................ ولی دانش آموز....................کلاس........آموزشگاه.............به مسئولین مربوطه اجازه کامل و تام می دهم که چنانچه فرزندم در طول مدت سال تحصیلی و ایام حضور در خوابگاه نیاز به بستری و عمل جراحی و موارد مشابه دیگر داشته باشد غیابا اقدام نموده و متعهد می شوم ضمن حضور در اولین فرصت کلیه مخارج آن را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای پرداخت و عواقب ناشی از اقدامات مسئولین، جهت مداوای فرزندم را تقبل نموده و همچنین رضایت کامل خود را جهت حضور فرزندم در کلیه برنامه های علمی آموزشی فرهنگی ورزشی و اردوهای داخل و خارج استان اعلام مینمایم و در صورت بروز هر گونه مشکلی کمال همکاری با مسئولین خوابگاه را داشته باشم.
آدرس و شماره تلفن و همراه : امضا اثر انگشت ولی دانش آموز و تاریخ
امضا اثر انگشت دانش آموز

تعهدنامه-خوابگاه- هجرت- مینودشت-پدیده