شرایط دریافت خوابگاه

خوابگاه به دانش آموزان غيربومي در حد امكانات و مقدورات تعلق مي‌گيرد.

«تبصره»: در صورت وجود ظرفيت، واگذاري خوابگاه به دانش آموزان ساكن در شهر‌ها و روستاهاي مجاور، در موارد خاص با نظراداره و تاییدمسئولین خوابگاه بلامانع مي‌باشد.

  • دانش آموزان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر سال تحصيلي با مراجعه به خوابگاه‌ و ارايه برگ گواهي تحصيلي همان ‌سال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.
  • دانش آموزان شاهد و ايثارگر، دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره)، فرزندان خانواده‌هاي كم‌درآمد، دارندگان رتبه‌هاي ممتاز المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، قرآني ، به ترتيب و با داشتن شرایط اولیه (معدل و انضباط بالا)در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند.
  •  به دانش آموزان پس از فراغت از تحصيل، انصراف و اخراج ،همچنين دانش آموزاني كه به هر دليل قطع ارتباط آموزشي دارند مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانش آموز در شورای خوابگاه بررسي خواهد شد.
  •  تعويض اتاقي كه دانش آموز به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از مدیریت خوابگاه‌ ميسر خواهد بود.
  • اتاق يا خوابگاه در طول مدت تحصيل، بنا به ضرورت و مصلحت ممكن است تغيير يابد، دانش آموز موظف است در مكان‌هايي كه براي وي تعيين مي‌گردد اقامت نمايد.
  • تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده مسئولین خوابگاه‌مي‌باشد و دانش آموزان ساكن در اتاق حق مخالفت با افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده‌اند ندارند.
  • دانش آموزاني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي‌نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر هزينه كامل نيم‌سال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات  براي آنها محاسبه خواهد شد.

«تبصره»: مهلت انصراف دانش آموز از سكونت در خوابگاه حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي مي‌باشد.

  •  سكونت دانش آموزان در خوابگاه در تعطيلات تابستان، بين دو نيم‌سال و ايام نوروز به استثناء موارد لزوم ممنوع مي‌باشد.

شورای خوابگاه مي‌تواند در صورت كمبود ظرفيت و امكانات زمان حداكثر مدت سكونت را كاهش دهد.

شرایط-دریافت-خوابگاه-هجرت-پدیده -مینودشت