مقررات اخلاقي و فرهنگي وانضباطی خوابگاه هجرت مینودشت

مقررات اخلاقي و فرهنگي وانضباطی خوابگاه هجرت مینودشت

1- رعايت نظم و انضباط و پايبندي به شعائر اسلامي و شئونات خوابگاه

2- تامين لوازم شخصي مورد نياز (ملحفه پتو ، تشك ، بالشت ، .. )

3- حفاظت از اموال شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال خوابگاه

4- تخليه خوابگاه براساس اعلام مدیریت وسرپرستان خوابگاه

5- پرداخت خسارت اموال عمومي خوابگاه

6- عدم واگذاري خوابگاه به غير

7- عدم جابجايي اطاق بدون اخذ مجوز مربوط

8- همكاري با مسوول شب خوابگاه به منظور حضور و غياب و ساير امور

9- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانش آموزان خوابگاه الزامي است .

10- ورود دانش آ موزان با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع مي باشد.

11- نگهداري و استفاده از ابزارآلات غير قانوني در خوابگاه ممنوع است .

12- ايجاد هرگونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش دانش آموزان خوابگاه گردد(ساعت استراحت و مطالعه) ممنوع است.

13- رعايت حقوق ساكنين اماكن مسكوني مجاور و يا مشرف بر خوابگاه‌ الزامي است.

14- مسئولین مي توانند نسبت به صدور مجوز تخليه محل سكونت دانش آموزدر شرايط خاص و استثنايي به صورت فردي يا جمعي قبل از اتمام تاريخ واگذاري خوابگاه اقدام نمايد.

15- دانش أموز ساكن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداري اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت ، بايد كليه خسارتهاي وارده توسط وي جبران شود.

16- ساعات ورود و خروج مجاز دانش اموزان ساكن در خوابگاه و زمان هاي ملاقات بر حسب فصول سال كه از سوي مسئولین تعيين مي شود.

17- رعايت سكوت و آرامش – به تناسب فصول – ساعاتي كه به عنوان زمان سكوت عمومي توسط مسئولين اعلام مي شود.

18- پذيرش مهمان در خوابگاه بدون هماهنگی ممنوع بوده ودر صورت بروز مشکل، دانش آموز خاطی پاسخگوست.

19- ورود ملاقات كننده به خوابگاه ممنوع است و انجام ملاقات صرفاً در محل هاي ويژه اي كه توسط مدیریت  خوابگاه تعيين مي شود ، مجاز است.

20- در صورت اعلام كتبي ولي دانش آموز ، اقامت دانش آموز) در خارج از خوابگاه صرفاً براي مدت معين و در محل هاي اعلام شده از سوي ولي دانش آموز بلامانع است.

21- انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومي خوابگاه به عهده دانش آموز ساكن خوابگاه است.

22- در صورت غيبت مستمر دانش آموز ، مسئولين مي توانند در مورد ادامه سكونت دانش آموز تجديد نظر نمايند.

23- تجهيزات و وسايل اتاق به دانش آموز تحويل داده مي شود و دانش آموز به هنگام تخليه ، ملزم به تحويل و جبران كسري و يا پرداخت خسارت به اموال و وسايل تحويلي مي باشد.

24- در ايام تعطيلات نوروزي ،تعطیلات رسمی و همچنين تعطيلات تابستاني و تاريخ هاي اعلام شده از سوي مسئولین، دانش آموز نسبت به ترک کامل خوابگاه اقدام نماید.

25- ساعات ملاقات فقط در ساعات مجاز تردد خوابگاه ها بوده و مسئولان خوابگاه حق دارند از ملاقات در ساعات غیر ممانعت نمایند.

26-هر گونه بی نظمی در خوابگاه همراه با تذکر ،اعلام به خانواده و تکرار آن محرومیت موقت و دائم را بهمراه دارد.

27- در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين آئين نامه ، مسئولین خوابگاه مي توانند برابر مقررات با دانش آموز خاطي برخورد كرده و وی را از خوابگاه محروم نمایند.

 مقررات-اخلاقي-و-فرهنگي-وانضباطی-خوابگاه-هجرت-مینودشت-پدیده