مشخصات مربیان

ابوطالب کرامتلو :مدرک کارشناسی-مدرک مربیگری Dآسیا-عضو کمیته فوتسال مینودشت

مربی فوتبال ساحلی نایب قهرمان استان-مربی تیم فوتسال زیر15 سال امیدٰ نایب قهرمان استان

تلفن :09113728113

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

علی قزلسفلو :مدرک کاردانی تربیت بدنی-مدرک مربیگری Cکنفدراسیون فوتبال آسیاAFC-عضو کانون مربیان ایرانIFCA-مربی تیم زیر 13 سال امید در مسابقات کشوری 86-مربی تیم زیر12 سال گلستان

در اردوی تیم ملی -بیرجند91

تلفن :09119749289

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

داورپناه بذرافشان :مدرک کارشناسی-مربیگری مدارس فوتبال کشور-عضو هیئت فوتبال مینودشت

عضو کمیته اجرایی مسابقات فوتسال جام رمضان

تلفن:09113765200

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

احمدنریمانی :کارشناسی تربیت بدنی-دبیر ورزش مدارس مینودشت-مربی مدارس فوتبال سایپا و استقلال تهران.

مربی طناب زنی تیم پدیده-مربی مدرسه فوتبال امید در مسابقات استانی

 

تلفن:09112794603

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

رضا صوفی :مدرک کارشناسی-مربیگری مدارس فوتبال-مدرک درجه 3 داوری- مربی مدرسه فوتبال امید در بازیهای استانی

 

تلفن:09119729300

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

علیرضا قره محمودلو :کارشناسی ارشد تربیت بدنی-دبیر ورزش مدارس مینودشت- مسئول باشگاه معلم

مینودشت-

تلفن:09111790

----------------------------------------------------

عباسعلی عرب سرحدی-مدرک کارشناسی ارشد-مربیگری Dاسیا-دبیر هیئت فوتبال مینودشت

عضو کمیته اجرایی مسابقات فوتسال جام رمضان مینودشت

تلفن:09113743072

--------------------------------------------------

عیسی مصطفی لو: مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی-ریاست هیئت فوتبال مینودشت

 

0911279

------------------------------------------------

علی مصطفی لو-کارشناسی ارشد تربیت بدنی-استاد دانشگاه های استان گلستان

 

تلفن:0911

------------------------------------------------

جواد ممشلی:کارشناسی ارشد تربیت بدنی-دبیر ورزش مدارس مینودشت-

 

تلفن:0911

-----------------------------------------------

سید اصغر حسینی-مدرک کارشناسی-مربیگری Dآسیا

 

0911

-----------------------------------------------

خانم اعظم شیردل-مدرک کارشناسی-مربیگری Cآسیا-نایب رئیس هیئت فوتبال مینودشت

مربی تیم بانوان قهرمان استان

 

-----------------------------------------------

مشخصات-مربیان-مدرسه-فوتبال-امید-مینودشت