نظرشما راجع به عملکرد تعاونی پدیده مینودشت چیست؟


آمار:

خوب
آرا: 8
0.7%  
عالی
آرا: 1113
96.8%  
متوسط
آرا: 8
0.7%  
ضعیف
آرا: 21
1.8%  

تعداد رای دهندگان   1150